توسعه صنعت با کاهش مصرف سوخت برقی‌ها
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : به گفته مدیرگروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، برای توسعه تولید و مصرف خودروهای برقی در کشور باید دولت بسته حمایتی همراه با نقشه راه تدوین کند. وی که با خبرگزاری فارس گفت‌و‌گو می‌کرد درباره الزامات تولید خودروی برقی در کشور اظهار کرد: تقویت توان صنعت خودرو کشور، کاهش قیمت تمام‌شده و تحریک تقاضا سه الزام تولید خودروهای برقی در ایران است. مدیر گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، از جمله چالش‌ها و موانع سد راه تولید خودروهای برقی در کشور را قیمت تمام‌شده محصول عنوان کرد و گفت: تامین و تولید باتری، تامین انرژی الکتریکی و همچنین ناکافی بودن زیرساخت‌های شارژ این خودروها از دیگر چالش‌های تولید خودروی برقی اما قابل‌حل است. وی با بیان اینکه این چالش‌ها مانع ایجاد تقاضای بالفعل برای خودروی برقی در کشور است، بیان کرد: شرکت‌های خودروسازی داخلی مدعی‌اند در صورت برطرف شدن چالش تضمین مشتری، از توانمندی تولید خودروی برقی برخوردارند.

جلیلی با بیان اینکه تسهیل فرآیند تولید خودروی برقی نیازمند کمک دولت است، اظهار کرد: دولت با مداخله می‌تواند درخصوص شکست بازار و شکست هماهنگی‌های مرتبط با این صنعت اقدام کند و این اقدامات موجب کاهش  قیمت خودروهای برقی در قیاس با بنزینی و در نتیجه ترغیب مردم به خرید خودروهای برقی شود. جلیلی اظهار کرد: بنابراین دولت می‌تواند یک بسته حمایتی همراه با نقشه راه برای توسعه تولید و مصرف خودروهای برقی در کشور تدوین کند. وی با تاکید بر اینکه هزینه تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی به دلیل عدم تولید انبوه خودروهای برقی امروز بیشتر است، گفت: این تفاوت هزینه با افزایش تیراژ تولید می‌تواند به قیمت رقابتی برسد، لذا اختصاص مانع ناشی از کاهش هزینه‌های استفاده از خودروهای برقی، یعنی کاهش مصرف سوخت، به بخش تولید می‌تواند موجب کاهش قیمت تمام‌شده تولید خودروهای برقی در صنعت خودروسازی کشور شود.

وی بیان کرد: بدون توسعه همه‌جانبه صنعت تولید خودروی برقی، امکان تولید داخلی آن فراهم نمی‌شود؛ بنابراین توسعه فناوری‌های خودروهای برقی نیازمند توجه به تقویت عمق ساخت داخل و تیراژ تولید و تعریف بسته‌های سیاسی در حوزه دانش‌بنیان است. جلیلی اظهار کرد: ایجاد مشوق برای مصرف‌کننده جزو اصلی نیروی محرکه تغییر رویکرد به سمت یک فناوری نو است؛ بنابراین باید در قالب یک بسته فرهنگی ضرورت و الزام استفاده از خودروهای برقی آموزش داده شود و دولت در این باره در ابتدا می‌تواند بخش حمل‌و‌نقل عمومی را تجهیز به خودروی برقی کند تا استفاده از این خودروها برای مردم فرهنگ‌سازی شود و در نتیجه استفاده از آن به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد.